Gospodarka opakowaniami

1. Oznaczenia stosowane na opakowaniach:

Oznaczenia stosowane na opakowaniach

* dotyczy sprzętu elektrycznego / elektronicznego oraz baterii / akumulatorów

2. Informacje dotyczące właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi

Wszystkie odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje:

 1. ODPADY OPAKOWANIOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PLASTIK)
 2. ODPADY OPAKOWANIOWE Z METALI (ALUMINIUM/STAL)
 3. ODPADY OPAKOWANIOWE Z PAPIERU I TEKTURY
 4. ODPADY OPAKOWANIOWE ZE SZKŁA
 5. ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE (NP. KARTONIKI PO PŁYNNEJ ŻYWNOŚCI)

Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, zgniecione. Odpady opakowaniowe należy oddawać z podziałem na rodzaje w punktach zbierania utworzonych przez gminę (do pojemników selektywnej zbiórki) lub w punktach PSZOK (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych). Informacje o lokalizacji PSZOK oraz godzinach przyjmowania odpadów publikowane są na stronie internetowej lokalnego urzędu gminy.

3. System zwrotu, zbierania, recyklingu i odzysku opakowań

Zgodnie z wymogami USTAWY z dnia 11 września 2015 r. o gospodarowaniu odpadami posiadamy zawartą umowę z zakładem przetwarzania:

TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.
Pomorska 112
70-812 Szczecin

posiadającym stosowne uprawnienia w tej dziedzinie.

Odpady opakowaniowe, podzielone wg rodzaju materiału można przekazać do odzysku i recyklingu:

 1. Poprzez system zbiórki selektywnej prowadzony przez gminę (zbieranie w pojemnikach lub workach) lub przekazanie do PSZOK (punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych).
 2. W punkcie handlowym:
  1. W którym zostały zakupione
  2. Opakowania po środkach zawierających substancje niebezpieczne można zwrócić u dowolnego sprzedającego takie opakowania (Art. 43 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).
  3. W dowolnej jednostce handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2000 m2. Jednostki te są ustawowo zobowiązane do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ofercie handlowej tej jednostki, według rodzajów opakowań, z których powstały odpady (Art. 44 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi).

Podstawa prawna obowiązku informowania użytkowników: Art. 42 Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r.(Dz.U. 2013 poz. 888).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl